•  

Installationssystem för WC, bidéarmatur

Product recommendations

Installationsanvisningar

Installationshöjden för WC-stolen bör vara 40 cm.

Flödesmängd


Drift av en bidéarmatur i kombination med lågtrycksvattenvärmare är inte möjlig.

Förutsättningar för en felfri drift av detta WC-alternativ: Flödestryck på min. 0,5 bar
• Rekommenderat flödestryck 1-5 bar
• Max. tillåtet drifttryck 10 bar
• Kontrolltryck 16 bar

Lägg till en tryckreducerare, om det statiska trycket ligger på över 5 bar.

Undvik stora tryckskillnader i tilledningarna för varm- och kallvatten.
• Genomflöde vid 3 bar flödestryck: ca 10 l/min
• Varmvattentillförsel max. 80 °C
• Rekommenderad max. temperatur (för energibesparing): 60 °C

Allmänna installationsanvisningar
Se till att vattenmängden och -trycket är anpassade till rördimensionen