•  

Utanpåliggande blandare med duschanordning

Produktrekommendationer

Praktisk information
Säkerhet – temperaturinställning: Temperaturbegränsaren är ett bra skydd mot brännskador – framför allt för barn.

Installationsanvisningar
Beakta duschstångens rekommenderade installationshöjd enligt Tabelle.

Flödesmängd
Duschen behöver minst 7 l blandvatten/min, för att driften ska fungera felfritt. Det dynamiska ingångstrycket bör vara minst 1 bar framför armaturen.

Allmänna installationsanvisningar
Se till att vattenmängden och -trycket är anpassade till rördimensionen.