•  

Tvättställ med tvättställsarmatur och tillbehör

Produktrekommendationer

Praktisk information
Komfortabelt – keramikpatronen med GROHE SilkMove® tekniken garanterar en smidig hantering och en särskilt generös manövreringsvinkel på spaken. Denna teknik sörjer för en enkel, exakt inställning och underhållsvänlig komfort under hela dess livslängd.
Ekonomiskt – inställningsmöjligheterna för flödesmängden och temperaturen (tillvald temperaturbegränsning) ger en vattenbesparing på upp till 50 %.
Säkerhet – temperaturinställning: Temperaturbegränsaren är ett bra skydd mot brännskador – framför allt för barn.

Installationsanvisningar
Tilledningarna bör rengöras noggrant, för att undvika skador på armaturen.
Montera avloppsgarnityret (28915) och täta avloppet.
Anslut de båda iväggventilerna till vattenförsörjningen. Öppna kallvatten- och varmvattentilloppet och kontrollera anslutningarnas täthet.

Flödesmängd
Drift i kombination med lågtrycksvattenvärmare är inte möjlig!

Förutsättningar för en felfri drift
  • Flödestryck på min. 0,5 bar
  • Rekommenderat flödestryck 1-5 bar
  • Max. tillåtet drifttryck 10 bar
  • Kontrolltryck 16 bar

Lägg till en tryckreducerare, om det statiska trycket ligger på över 5 bar.

Undvik stora tryckskillnader i tilledningarna för varm- och kallvatten.
  • Genomflöde vid 3 bar flödestryck: ca 13,5 l/min
  • Varmvattentillförsel max. 80 °C
  • Rekommenderad max. temperatur (för energibesparing): 60 °C