•  

Tvättställslösningar

Planeringsexempel för installering av etthåldsblandare eller trehålsblandare på ett eller två tvättställ.