•  

Planering av ett dricksvattensystem

Syftet med dricksvattenregler är att skydda den mänskliga hälsan från förrödande effekter av förorenat dricksvatten. Detta blir uppnått genom att garantera fortsatt drickbarhet och renhet för mänsklig konsumption vid tiden för användning. Dricksvatten är en förgänglig matvara utan ett bäst före-datum skrivet på sig. Utöver de höga kraven som görs på alla dricksvatteninstallationer har den medicinska och hälsosektorn infört stränga standarder för hygien och användning av alla blandare och armaturer.

Hälsosektorn inför höjda krav på kvaliteten av dricksvatten

Det är speciellt viktigt att säkerställa den högsta möjliga kvalitet av dricksvatten inom hälsosektorn. Detta är även reflekterat i den ledande positionen av tysk lagsättning för förebyggning av infektiösa sjukdomar vilken speciellt understryker de detaljerade kraven för hantering och användning av drickvatten. Implementeringen av hygienstandarder har blivit anförtrott till Robert Koch-institutet vilkens officiella rekommendationer (den såkallade “Krankenhausrichtlinien” eller “sjukhusriktlinjer”) även tar tekniska lagar i beaktning. Med tanke på anställdas utsättelse för vatten har relevanta hälso- och säkerhetsstandarder en viktig roll i den lagliga processen 'The German „Regulation on the Amendment of the Drinking Water Regulation' den 21 maj 2001. Denna publicerades den 28 maj 2001 som en implementering av det Europeiska Dricksvattensdirektivet i tysk lagstiftning. Dricksvattenslagen (TrinkwV 2001) trädde i kraft den 1 januari 2003.

Den nya lagen inkluderar en rad viktiga förändringar för dricksvattensystem:

  • Extended range of application, so that its coverage now goes as far as the final tap
  • Compliance with the regulation and thus the duty to maintain the quality of the drinking water in supply systems within a building are now the responsibility of the owner or operator of the system
  • New and existing systems for the use of rain water and industrial water must now be reported to the German Department of Public Health
  • More stringent requirements on the quality of drinking water
  • Specific materials are required for certain types of water (see also DIN 50930 Part 6)
  • Operator‘s notification duty towards the German Department of Public Health in case of exceeding maximum limits on chemical and microbiological contamination for instance upon the occurrence of legionellae or pseudomonadaceae.
  • Increased monitoring of drinking water supply systems, particularly systems that provide water for the use of the general public
  • Users of drinking water systems must be notified of water treatment activities such as the addition of disinfectants
  • The responsibility for maintaining the quality of the drinking water in an installation within a building is now held by the operator.


Section 4 of the German Drinking Water Regulation works on the assumption that any drinking water that is going to be distributed complies with the microbiological and chemical parameters and indicators specified in the Regulation. It also assumes that the procurement, treatment and distribution of water comply with a range of generally established technical criteria. The installation within a house or institution is considered to constitute the final stage of the water distribution.

The standards and info sheets listed here are considered to be established technical criteria for the planning, setup and operation of drinking water supply systems. To update its technical criteria and to implement the relevant European standards, the Water Standards Committee for German DIN Standards has decided to revise and consolidate all standards in connection with drinking water supply systems. Moreover, a range of further important changes are likely to follow. Health hazards in drinking water supply systems may be due to a variety of causes. Physical changes include, for instance, increased temperatures in the cold water range.

Chemical changes are indicated by increased concentrations of metal ions, and stagnation is a sign of microbiological changes. Some important issues in this context are proper professional planning in a way that suits a given special application, selection of the correct products and materials, impeccable craftsmanship in carrying out installations and use of a supply system for its intended purpose. Essential roles are played by servicing and maintenance, on the one hand, and by operation and use, on the other. The latter can ultimately only be ensured by the operator.

Standarder & Riktlinjer