•  

Ingen skållning på heta ytor

Ingen skållning på heta ytor tack vare 100% GROHE CoolTouch®

GROHE CoolTouch® teknologin försäkrar att den hela yttre ytan aldrig överstiger din föredragna duschtemperatur. Genom att designa våra termostater att inkludera en innovative kylningskanal, vi har skapat en barriär mellan det heta vattnet och kromytan - så att den aldrig blir för het för att hantera.

Denna säkerhetsåtgärd är speciellt användbar för barn, som inte alltid kan avgöra när något de vill röra vid är farligt hett.

Omgivande säkerhetsskydd = 100% GROHE CoolTouch®

Termisk bild utan GROHE CoolTouch®

Termisk bild med GROHE CoolTouch®

Säkerhetshölje med vattenkylning

Nu finns det ingen risk för att skålla dig själv – eller dina barn. Grohtherm 2000 och Grohtherm 3000 termostaterna erbjuder ett allsidigt skydd då även väggkopplingarna är dolda i det smarta skyddshöljet – 100% GROHE CoolTouch®.