•  

Vattenbesparande Termostater

Spara Vatten genom att investera i en Duschtermostat

Även om de primära egenskaperna för en duschtermostat rör säkerhet och komfort kan den dessutom hjälpa dig att spara vatten. Duschtermostater upprätthåller den valda vattentemperaturen under hela din dusch så att du inte behöver spendera någon tid på att rejustera temperaturen om vattenförrådet ändras, t.ex. om någon spolar toaletten eller tappar vatten från någon annan punkt i huset.

Många modeller inkluderar även en Eco-knapp på termostatkroppen för att kunna reducera flödeshastigheten med 50%.

Relaterade länkar

Allure Brilliant ThermostatsTermostat till dusch