•  

Säker Duschning för Alla 

Njutning utan Komplikationer 

Fler och fler duschar görs "Hinderfria", inte bara på sjukhus, vårdhem och äldreboenden utan även i privata hem där trappsteg och andra hinder försvinner i en ökande grad. Duschar på golvnivå som är lättare att komma åt håller på att bli normen på många ställen och erbjuder större användarkomfort.  
 
Samma fenomen återfinns nu mer och mer bland duschkranar. Den enkla och intuitiva manövreringen av en dusch tas ofta för givet när man planerar ett badrum. Likaså tas de särskilda behoven hos olika användargrupper inte på fullt allvar. För äldre människor är det extra viktigt att de inte måste genomgå en lång process för att lära sig hur de hanterar sin dusch, utan de ska falla sig naturligt för dem.   

I detta sammanhang måste viktiga försiktighetsåtgärder, såsom halksäkra ytor och korrekt hantering av kranar och duschar, tas med i beräkningen. Hälsorisker i form av skållning och oavsiktlig felhantering måste undvikas till varje pris. En plötslig förändring i vattentemperaturen är alltid obehagligt och kan skrämma användaren - oavsett om den är orsakad av felhantering eller av en förändring i vattentrycket. Särskilt äldre människor, som ofta behöver mer tid för att reagera, kan få en chock och förlora sin balans vilket är en stor hälsorisk. Mindre barn som är obekanta med vattenkontroll och mycket känsliga för extrema temperaturer behöver skyddas likaså.  
 
Detta innebär att behoven och kraven hos folk från olika generationer som bor under samma tak, måste tas i beaktning för att säkerställa säkerhet och komfort för alla. GROHE har undersökt detta och inkorporerat resultaten i sina produkters designs för att säkerställa maximal tillfredsställelse för alla. I enlighet med "Universal Design" eller "Transgenerational Design"-standarder, har till exempel duschtermostaterna utrustats med lättlästa skalor för temperatur och vattenvolym för att säkerställa att dålig syn inte ska utgöra ett problem.

Att låta folk åldras på plats medan de drar nytta av den senaste teknologin som möter deras behov och krav närsomhelst är ett av målen med vår produktutvecklingsprocess. Detta 'åldrande-på-plats' kräver att hanteringen av anordningen har en naturlig logik, till exempel i vilken riktning en kontroll ska vridas. Detta har undersökts i ett flertal tester och integrerats i våra produkter.   

 
Termostater från GROHE rekommenderas särskilt när det kommer till att säkerställa skydd mot skållning då de automatiskt förhindrar potentiella tryckfluktuationer i vattentillförseln på bråkdelen av en sekund.

GROHE TurboStat® teknologin säkerställer att vattentemperaturen behålls konstant hela tiden.  

Om kallvattentillförseln stryps, stoppar våra termostater vattenflödet genast. Detta skyddar användarna mot skador från hett vatten som kommer från huvud-, hand- eller sidoduschar.
 
GROHE CoolTouch® teknologin ger våra produkter en extra fördel. För att skydda användarna mot skållning skyddar GROHE CoolTouch® kranens yta, exponerade rör samt handduschar från de heta kanalerna på insidan.
 
 
 
Den så kallade "Transgenerational Design"-strategin reflekteras även i GROHE SilkMove® teknologi som underlättar exakt manövrering av ettgreppsblandare. De långa duschstängerna illustrerar också denna 'school of thought' då de möjliggör att handduschen kan fixeras i det perfekta läget oavsett längden på barnet eller den vuxna person som använder den.

Dessa är bara några exempel på de idéer som hjälper GROHE göra sina produkter användarvänliga för alla generationer. Vi berättar gärna mer om alla fördelar med våra produkter så tveka inte att kontakta oss.