•  

Juridisk information

GROHE A/S
Box 5065
200 71 Malmö
Sweden

Telefon nr: +46 771 14 13 14
Fax: +46 771 14 13 15

E-Mail: grohe@grohe.se
Hemsida: www.grohe.se

Org. nr. 516403-6716


Konfliktlösning Online
Europeiska kommissionen har en plattform för konfliktlösning online, tillgänglig via http://ec.europa.eu/consumers/odr/. GROHE deltar inte i tvist om förfaranden eller förlikning innan en konsumentavvecklingsinstans är inblandad.