•  

Producţie inovatoare şi sustenabilă

Toate unităţile de producţie GROHE din întreaga lume respectă standarde stricte de management al mediului, precum şi de siguranţă şi sănătate

Pentru o companie internaţională cum este GROHE, sustenabilitatea trebuie privită din mai multe perspective; reducerea consumului de energie este una dintre ele. Cu trei unităţi de producţie în Germania şi trei peste hotare, Grohe AG este dedicată realizării produselor sale într-o manieră cât mai sustenabilă cu putinţă. În cadrul acestui efort, GROHE îşi îmbunătăţeşte în permanenţă toate secvenţele de lucru şi procesele de producţie pentru a îndeplini constant cerinţele de mediu, sănătate şi siguranţă.

Fiind un lider internaţional în producţia de instalaţii sanitare, GROHE şi-a asumat rolul de model pentru întreaga industrie şi are o abordare proactivă cu privire la provocările ecologice, economice şi sociale curente. Toate unităţile de producţie GROHE din întreaga lume respectă instrucţiuni şi proceduri organizaţionale centralizate cu privire la managementul mediului şi la sănătate şi siguranţă. Conformitatea locală este prioritară şi este verificată prin audituri interne şi externe EHS (mediu, sănătate, siguranţă) regulate. Toate unităţile centrale şi locaţiile de producţie din Europa sunt certificate ISO 14001, standardul internaţional de referinţă pentru sistemele de management al mediului, încă din 2003; fabrica tailandeză din Klaeng a obţinut şi ea această certificare în 2004. Sistemul de management al calităţii din cadrul companiei a fost certificat ISO 9001 din 1992. În noiembrie 2011, toate unităţile de producţie GROHE din Germania, Portugalia şi Tailanda au fost certificate OHSAS 18001:2007, standardul internaţional de referinţă pentru sistemele de management al sănătăţii şi siguranţei ocupaţionale.

Eforturi permanente de protecţie a mediului

Din punctul de vedere al mediului, unităţile de producţie se centrează pe eficientizarea consumului de energie şi resurse, reducerea cantităţii de deşeuri generate şi creşterea ratei de reciclare, consum redus de apă şi protecţia climei. GROHE a început să calculeze amprenta de carbon încă din 2007. Iniţial, această măsură acoperea doar unităţile de producţie, dar a fost extinsă şi la procesele de logistică începând cu 2010; în 2011, GROHE a început să calculeze amprenta de carbon şi pentru companiile sale de distribuţie internaţionale.

De-a lungul anilor, Grupul GROHE şi-a majorat cu succes ratele de reciclare. Acest lucru se aplică în principal pentru unităţile de producţie internaţionale. Rebuturile rezultate din procesele de turnare a bateriilor sunt aproape în întregime refolosite sau topite şi reciclate intern. Aproape toate rebuturile, aşchiile, gurile şi câştigurile la turnare pot fi topite şi reciclate imediat în cadrul procesului. Componentele din plastic rezultate în urma proceselor de turnare sunt în general transformate în granule şi reintroduse în aceeaşi maşină.

Unităţile de aprovizionare GROHE acordă foarte mare importanţă sustenabilităţii. Eforturile lor se axează pe Codul deontologic al furnizorilor GROHE, precum şi pe o serie de scheme de evaluare şi auditare a furnizorilor, susţinute de acorduri de conformitate care trebuie semnate de către furnizori şi prestatori. Aceste documente obligă furnizorii să respecte standardele GROHE privind protecţia mediului, siguranţa şi sănătatea.

Eficienţa energiei şi resurselor sunt caracteristici importante al produselor GROHE nu numai în utilizarea cotidiană, dar şi în etapa de producţie. Procesele şi tehnologiile noi adoptate în cadrul companiei au generat reduceri substanţiale în utilizarea resurselor. Investiţiile în ecologie generează adesea şi beneficii economice. Acest lucru este evident, de exemplu, la fabrica GROHE din Hemer unde consumul anual de haz a fost redus cu aproximativ 20% ca urmare a instalării sistemului de recuperare a căldurii, precum şi a noului echipament de degresare. În acelaşi timp, consumul anual de electricitate a fost şi el redus cu aproximativ 20% prin instalarea unui sistem general de comandă a compresorului, precum şi prin modernizarea sistemului de iluminare al halei fabricii.

Turnarea prin presiune este o parte esenţială a producţiei de baterii şi energia necesară pentru topirea metalelor este un aspect important din perspectiva mediului. GROHE a redus substanţial intensitatea energetică a acestui proces prin recuperarea eficientă a căldurii irosite. GROHE a implementat şi o serie de programe dedicate reducerii conţinutului de alamă al bateriilor; prin urmare, greutatea unei baterii de lavoar monocomandă a fost redusă cu 30%.

Concentrare pe puritatea apei

Deoarece universul GROHE are în centrul său apa, controlul strict al poluării joacă un rol foarte important la toate nivelurile companiei. Limitările stricte din Germania cu privire la substanţele poluante din efluenţi şi cele aeropurtate se aplică şi în unităţile internaţionale de producţie. Se utilizează tehnologii moderne şi consecvente de monitorizare pentru excluderea riscului de poluare prin intermediul lubrifianţilor de răcire utilizaţi în procesul de producţie. În cadrul fabricii tailandeze din Klaeng, compania a instalat o staţie de epurare a apei care tratează apele uzate prin intermediul microorganismelor ce populează instalaţiile. Canalizarea fabricii GROHE din Hemer a fost şi ea puternic modernizată. În plus, compania continuă să ia toate măsurile în vederea reducerii riscurilor de mediu. Toate unităţile de producţie au implementate planuri de urgenţă şi organizează în mod regulat simulări pentru situaţii de evacuare de urgenţă şi incendiu. Angajaţii sunt, de asemenea, instruiţi cu privire la procedurile de urmat în cazul vărsărilor de substanţe chimice.

Producţia sustenabilă se bazează, în cadrul companiei GROHE, pe importanţa acordată protecţiei mediului şi sănătăţii şi siguranţei angajaţilor.

Pagini Similare