•  

Jak działa filtr

1. Filtr wstępny
    Usuwa duże cząstki.
2. Wymiennik jonów
    Zmniejsza zawartość wapna, eliminuje metale ciężkie z wody i       zmniejsza jej twardość.
3. Filtr węglowy
    Usuwa substancje, które negatywnie wpływają na smak i zapach - chlor i związki organiczne.
4. Dokładny filtr cząstek
    Wychwytuje wszystkie cząstki o wielkości powyżej 10 um.