•  

Umywalka z 3-otworową armaturą umywalkową

Product recommendations

Praktyczne informacje
Komfortowa – uchwyty (obracane o kąt 180 stopni), zostały wykonane w technice GROHE Carbodur®; pozwalają na łatwą i precyzyjną obsługę armatury umywalkowej. Całkowicie bezobsługowa przez cały czas eksploatacji armatury.

Uwagi dotyczące instalacji
Aby uniknąć uszkodzeń armatury, należy dokładnie oczyścić przewody dopływowe.
Zamontować zestaw odpływowy (28915), uszczelnić odpływ.
Połączyć obydwa zawory podtynkowe z instalacją wodną. Otworzyć dopływ wody zimnej i gorącej oraz sprawdzić szczelność połączeń.

Natężenie przepływu wody
Eksploatacja w połączeniu z niskociśnieniowymi przepływowymi podgrzewaczami wody nie jest możliwa!

Warunki bezusterkowej eksploatacji tego typu armatury:
• ciśnienie przepływu. min. 0,5 bar
• zalecane ciśnienie przepływu 1 - 5 bar
• najwyższe dopuszczalne ciśnienie robocze 10 bar
• ciśnienie kontrolne 16 bar

W przypadku ciśnienia statycznego powyżej 5 bar należy zastosować reduktor ciśnienia.

Należy unikać różnic ciśnienia na doprowadzeniach wody zimnej i gorącej.
• przepływ przy ciśnieniu 3 bar: ok. 13,5 l/min
• doprowadzenie wody gorącej maks. 80°C
• zalecana najwyższa temperatura (energooszczędna): 60°C