•  

Umywalka z armaturą i wyposażeniem

Product recommendations

Praktyczne informacje
Komfortowa – głowica ceramiczna wykonana w technice GROHE SilkMove® zapewnia bardzo płynną obsługę ze szczególnie szerokim kątem odchylenia dźwigni. Ta technika pozwala na łatwą, precyzyjną regulację i długotrwały, praktycznie bezobsługowy komfort podczas używania.
Oszczędna – możliwości regulacji przepływu wody i temperatury (opcjonalne ograniczenie temperatury), pozwalają na oszczędności wody do 50 %.
Bezpieczna – regulacja temperatury: Zastosowanie ogranicznika temperatury wody pozwala zapobiec – zwłaszcza u dzieci – oparzeniom.

Uwagi dotyczące instalacji
Aby uniknąć uszkodzeń armatury, należy dokładnie oczyścić przewody dopływowe.
Zamontować zestaw odpływowy (28915), uszczelnić odpływ.
Połączyć obydwa zawory podtynkowe z instalacją wodną. Otworzyć dopływ wody zimnej i gorącej oraz sprawdzić szczelność połączeń.

Natężenie przepływu wody
Eksploatacja w połączeniu z niskociśnieniowymi przepływowymi podgrzewaczami wody nie jest możliwa!

Warunki bezusterkowej eksploatacji
  • ciśnienie przepływu. min. 0,5 bar
  • zalecane ciśnienie przepływu 1–5 bar
  • najwyższe dopuszczalne ciśnienie robocze 10 bar
  • ciśnienie kontrolne 16 bar
W przypadku ciśnienia statycznego powyżej 5 bar należy zastosować reduktor ciśnienia.

Należy unikać różnic ciśnienia na doprowadzeniach wody zimnej i gorącej.
  • przepływ przy ciśnieniu 3 bar: ok. 13,5 l/min
  • doprowadzenie wody gorącej maks. 80°C
  • zalecana najwyższa temperatura (energooszczędna): 60°