•  

System instalacyjny do WC z baterią bidetową

Product recommendations

Uwagi dotyczące instalacji
Wysokość instalacji dla muszli WC powinna wynosić 40 cm.

Natężenie przepływu wody
Eksploatacja armatury bidetowej w połączeniu z niskociśnieniowymi przepływowymi podgrzewaczami wody nie jest możliwa.

Warunki bezusterkowej eksploatacji konstrukcji z WC: • ciśnienie przepływu. min. 0,5 bar
• zalecane ciśnienie przepływu 1 - 5 bar
• najwyższe dopuszczalne ciśnienie robocze 10 bar
• ciśnienie kontrolne 16 bar

W przypadku ciśnienia statycznego powyżej 5 bar należy zastosować reduktor ciśnienia.

Należy unikać różnic ciśnienia na doprowadzeniach wody zimnej i gorącej.
• przepływ przy ciśnieniu 3 bar: ok. 10 l/min
• doprowadzenie wody gorącej maks. 80°C
• zalecana najwyższa temperatura (energooszczędna): 60°C

Ogólne uwagi dotyczące instalacji

Należy upewnić się, że ilość wody i ciśnienie dostosowane są do przekroju połączeń rurowych.