•  

Armatura natynkowa z zestawem prysznicowym

Przegląd Produktów

Praktyczne informacje
Bezpieczna – regulacja temperatury: Ogranicznik temperatury wody pozwala na skuteczną ochronę – szczególnie dzieci – przed oparzeniami.

Uwagi dotyczące instalacji
Należy przestrzegać zalecanej dla drążka prysznicowego wysokości montażowej tabela.

Natężenie przepływu wody
W celu bezusterkowej eksploatacji, należy zapewnić dopływ wody mieszanej do prysznica min. 7 l/min. Wstępne ciśnienie dynamiczne przed armaturą powinno wynosić min. 1 bar.

Ogólne uwagi dotyczące instalacji
Należy upewnić się, że ilość wody i ciśnienie dostosowane są do przekroju połączeń rurowych