•  

Termostater

Sikkerhet, komfort, og lave driftskostnader

Termostater er den ideelle løsningen for profesjonelt bruk, særdeles for dusjsystem der ergonomi og beskyttelse mot skolding er spesielt viktig. Her er riktig teknologi viktig grunnet høye vanntemperaturer.

Ingen annen teknologi beskytter like effektivt mot skolding - eksempelvis gjennom automatisk avstenging av det varme vannet på et øyenblikk skulle trykket for kaldtvann plutselig endres.

Termostater hjelper til og med på å spare på vann og energi gjennom å hurtig kunne oppnå samt beholde den foretrukne temperaturen uten videre konstant justering.
  • GROHE TurboStat®: alltid korrekt temperatur og umiddelbar reaksjon på variasjoner i vanntrykket; automatiskt avstening av varmtvannstilførselen skulle kaldtvannstrykket endre seg. 
  • GROHE CoolTouch®: ingen risiko for skolding på varme overflater. 
  • GROHE EcoJoy™: ergonomisk og ressursbesparende 
  • GROHE StarLight®: meget motstandsdyktig ovenfor smuss og riper
  • Forenklet termisk desinfisering
  • Stort spekter av utstyr gir mange spesialløsninger