•  

Berøringsfrie Armaturer

Høy teknologi som holder høy standard

Hygiene med stor 'H' - Sektorer slik som helsepleie, matbehandlingsindustrien og høytrafikkerte områder som er tilgjengelig for offentligheten, understilles ofte strenge krav vedrørende renslighet for sanitærområdet. Berøringsrie armaturer tilbyr ikke bare en optimert beskyttelse mot spredning av smitte, de er også veldig ergonomisk utformet og leverer den presise vannmengden som det er behov for. GROHEs designkvalitet forsikrer at levetiden på produktene samt deres funksjonalitet ikke blir påvirket av intens bruk.

  • Berøringsfri: Berøringsfri manøvrering, optimal hygiene
  • GROHE EcoJoy™: leverer vann kun ved behov, økonomisk og ressurssparende
  • GROHE StarLight®: høyresistent armatur-finish
  • Hygienisk spylefunksjon med justerbar spyletid
  • Lang levetid på batteriet: langt liv takket være elektronikk med lavt energiforbruk (syv år/150 aktiveringer per dag)
  • Vandalismebeskyttet produkt
  • En bred portefølje gir mange ulike varianter

Hygienereguleringer og krav

Berøringsfri håndtering er den ideelle løsningen i situationer hvor armaturen ikke bør håndteres for hånd. Noen av hovedprogrammene beskrives nedenfor.
SERVICEOMRÅDER VED MOTORVEI

Omfatter:

Serviceområdene betjent av Autobahn Tank & Rast GmbH & Co. KG benytter GROHE Europlus E berøringsfrie håndvasker i sanitetsanlegget.

Reguleringer:
Krav fra Autobahn Tank & Rast GmbH & Co. KG
(Sanifair-garanti).
MEIERIINDUSTRIEN

Omfatter:


Foretak involvert i produksjon og markedsføring av råmelk, varmebehandlet melk samt melkebaserte produkter.

Anlegg for behandling av melkeprodukter må ha er tilstrekkelig antall fasiliteter med kaldt og varmt, rennnende, vann, eller forhåndsblandet vann med en tilstrekkelig temperatur for rengjøring og desinfisering av hender. På arbeidsområdene og toalettene kan ikke armaturen betjenes for hånd.


Council Directive 94/71/EEC 13 December 1994 underettes Directive 92/42/EEC
KJØTTPRODUSENTER:

Omfatter:

Foretak hvor helseproblem kan påvirke kjøp/salg av kjøttprodukter i markedet (ECC Directive). Dette omfatter slakterier, foredlingsforetak, kjøttavdelinger som henter ferskt kjøtt, kjøtthandlere kjøttindustrien.

Foretak må må ha et tilstrekkelig antall fasiliteter med varmt og kaldt, rennende vann, eller vann som er blandet til en tilstrekkelig temperatur for rengjkøring og desinfisering av hendene. På arbeidsområder og på toalett kan armaturen ikke håndteres for hånd.

Alla företag som är föremål för hygienkrav för köttprodukter (regler gällande kötthygien). Ett lämpligt antal rengöringsfaciliteter med kranar som inte behöver hanteras för hand måste installeras så nära arbetsplatsen som möjligt. Toaletter måste utrustas med anordingar för tvättning av händer som har ventiler som inte måste hanteras för hand.

Regler:
• Council Directive 92/5/EEC of February 10th 1992 amending and updating Directive 77/99/EEC and amending Directive 64/433/EEC
• Regulation governing meat hygiene dated June 29th 2001 (as amended) 
HELSESEKTOREN

Omfatter:

Steder der personer undersøkes, behandles eller er under oppsyn som pasienter, der kroppsvev, vesker og sekrement fra mennesker eller dyr analyseres, eller der man er involvert med patogeniske bakterier. Selv på steder hvor smittsomme eller potensielt smittsomme objekter og substanser desinfiseres eller der dyr gjennomgår undersøkelser eller behandlingar, slik som på sykehus, i medisinske laboratorier, operasjonssaler, dissekeringsrom, ambulansefartøy, og lignende.

På arbeidsområder med forhøyet infeksjonsrisiko må det installeres armaturer som kan betjenes uten berøring.


Reguleringer:
• BVG C8 Health Service
(formerly VBG 103 -accident prevention regulation-)
dated October 1st, 1982 – updated version –

GROHE electronic faucets with infrared control