•  

GROHE Specialarmaturer

Hvert anvendingsområde for en kran krever en spesifikk funksjon. I operasjonssalen på et sykehus er eksempelvis hygiene det viktigste.

Elektroniske armaturer med berøringsfri håndtering er den ideelle løsningen til denne typen miljø. På den andre siden, i mange andre offentlige og kommersielle sanitetsanlegg er selvstengende armaturer kanskje det rette valget. De anvendes bare når det er nødvendig, og er sikre, skreddesydde løsninger mot vandalisering.

Termostatiske armaturer passer til alle typer dusjer, særdeles for de som benyttes av barn, eldre eller personer med funksjonsbegrensninger. Termostatiske armaturer øker sikkerheten på områder hvor sanitetsanlegget opereres med høye temperaturer.

Ettgrepsblandebatterier med bekvemme funskjoner, slik som ergonosmisk formede håndtak, er et populørt valg i operasjonssaler, undersøkningsrom og pasientværelser. Enkelte modeller er til og med termostatisk beskyttet eller har besitter unike ergonomiske funksjoner for en optimert håndtering.

Basic Requirements

Etterspørselen for armaturer hos offentlige og kommersielle sanitæranlegg er veldig sammenfattende. For det første må man ta hensyn til ulike, ofte bransjespesifikke, krav til hygiene, ergonomi og sikkerhet. Dette kan eksempelvis være reguleringer angående drikkevann, arbeidsvilkår og ulykkeforebyggende tiltak. Anlegg i helsesektoren, så vel som sykehus, klinikker, aldershjem og eldreboliger, har ofte særdeles høye standarder, noe som også gjelder innenfor matbehandlingsindustrien.

Verdi for pengene (grunninvestering + driftskostnader), funksjonalitet og beskyttelse mot vandalisering og herverk er ytterligere faktorer som man bør tenke over når man skal velge den riktige armaturen. Bekvemmelighet og fordeler som armaturen tilfører hverdagen - slik som instillinger for vannstrømning, temperaturintervall, atuomatiske skylleprogram, termisk desinfeksjon osv. - bør også vurderes.

Funksjonalitet

Enkel, intuitiv manøvrering er en viktig attributt ved høykvalitetsarmaturer og hjelper på sikkerheten for brukeren da den minsker risikoen for feilhåndtering. Ved offentlige og kommersielle anlegg må armaturens funksjonalitet tilpasse de relevante brukerne, deres behov, fysiske tilstand og tidligere kunnskaper.

Sikkerhet

Designere, installatører og operatører kan stole på GROHE når det kommer til spisskompetanse innenfor sikkerhet. GROHEs ettgrepsbatterier har temperaturbegrensere, og kan også utvides til å inkludere integrerte termostater.
GROHE CoolTouch

Hygiene

I medisinske anlegg og i matbehandlingsbransjen er hygiene ofte gitt høyeste prioritet gjennom å anvende eksempelvis berøringsfrie armaturer. Skåning av drikkevannsinstallasjonser er også viktig ettersom stillestående vann - og dermed dannelse av legionellabakterier osv. - bør forebygges. Elektronisk betjente GROHE-armaturer kan benytte seg av en automatisk spylefunksjon i gitte, forhåndsinnstilte intervaller. Elektroniske armaturer kan i tillegg utføre en termisk desinfeksjon.

Beskyttelse mot Vandalisme

I offentlige bygg er det spesielt viktig å skreddersy armaturen mot vandalisme og sabotasje. For å kunne garantere at armaturen vil fungere over lengere tid og for å beskytte mot bevisste forsøk på oversvømmelser, tilbyr GROHE spesialiserte løsninger mot vandalisme. Disse løsningene inkluderer at funksjonelle komponenter holdes skjult, automatisk automatisk avstenging av vannet, rotasjonslås og riktig type produksjonsmateriale (eks. rustfritt stål). Lyse og opplyste sanitetsværelser bidrar også til å redusere risikoen for vandalisme gjennom å påvirke folks atferd på en positiv måte.