•  

Utskiftning av lekkasjeboksens sisternekasse

Filmen tar for seg scenarioet der det oppstår en lekkasje. Den viser hvordan man kan påvise en lekkasje, fjerne frontplaten samt utskifte sisternekassen. Filmen viser også hvordan man setter setter inn en ny sisternekasse og fester frontplaten på ny.