•  

Festing av lekkasjeboksens frontplate

Filmen viser alle de viktige trinn i hvordan frontplaten festets til lekkasjeboksen. Dette inkluderer trinnene fra utskjæring, festing, forsegling og fliselegging. For å se hvordan man skjærer frontplaten løs og utskifter sisternekassen, se filmen «Utskiftning av lekkasjeboksens sisternekasse».