•  

Termostatbatteri med hode-, hånd- og sidedusjer

Product recommendations

Praktiske opplysninger
Allsidig – med kombinasjonen av hode- og hånddusj med sidedusjer får brukeren den komplette dusjnytelse fra alle retninger.
Komfortabel – GROHE Aquadimmer er et grep som gjør det mulig å styre hode- eller hånddusj direkte og samtidig regulerer vannmengden.
Sikker – ikke minst for husholdninger med barn anbefaler vi å bruke termostatarmaturer som sørger for at innstilt temperatur holdes konstant og dermed beskytter mot brannskader.

Råd for installasjon
For å sikre at sidedusjene fungerer feilfritt bør det som minimum monteres en ¾“ stengeventil.
Rapido T innbyggingstermostat er utstyrt med den nyeste teknologien fra GROHE og leverer mer enn 50 l/min ved 30 bar.
Denne garanterer optimal vannforsyning til sidedusjene. Ved dimensjoneringen av avløpet bør det sikres at avløpet har kapasitet også til store vannmengder. Det anbefales ikke å bruke dette dusjsystemet med gjennomstrømningsbereder. Det bør være montert en tilstrekkelig dimensjonert beholder for varmtvannsforsyningen. Hvis hodedusjen og hånddusjene brukes samtidig, er forbruket opptil 360 liter blandevann på 10 minutter.

Overhold anbefalt monteringshøyde for hodedusjen iht tabell.

Gjennomstrømningsmengde
For å sikre feilfri funksjon krever denne dusjløsningen:
• anbefalt inngangstrykk på 2,2 bar foran termostatarmaturen
• 4 l/min per sidedusj
• 7 l/min for hånddusjen
• 12 l/min for hodedusjen
• totalmengde på 36 l/min ved samtidig bruk

Generelle råd for installasjon
Sørg for at vannmengden og -trykket er tilpasset rørdimensjonene.