•  

Innbyggingstermostat med hode- og sidedusjer

Product recommendations

Praktiske opplysninger
Allsidig – med kombinasjonen av hode- og sidedusjer får brukeren den komplette dusjnytelse fra alle retninger.
Komfortabel – GROHE Aquadimmer er et grep som gjør det mulig å styre hånddusj eller sidedusjer direkte og samtidig regulerer vannmengden.
Sikker – ikke minst for husholdninger med barn anbefaler vi å bruke termostatarmaturer som sørger for at innstilt temperatur holdes konstant og dermed beskytter mot brannskader.

Råd for installasjon
Rapido T innbyggingstermostat er utstyrt med den nyeste teknologien fra GROHE og leverer mer enn 50 l/min ved 3 bar.
Dette sikrer optimal vannforsyning til sidedusjene. Ved dimensjoneringen av avløpet bør det sikres at avløpet har kapasitet også til store vannmengder. Det anbefales ikke å bruke dette dusjsystemet med gjennomstrømningsbereder. Det bør være montert en tilstrekkelig dimensjonert beholder for varmtvannsforsyningen.

Overhold anbefalte monteringshøyder for dusjene iht tabell.

Gjennomstrømningsmengde
For å sikre feilfri funksjon krever denne dusjløsningen:
• anbefalt inngangstrykk på 2,2 bar foran termostatarmaturen
• 4 l/min per sidedusj
• 7 l/min for hånddusjen

Generelle råd for installasjon
Sørg for at vannmengden og -trykket er tilpasset rørdimensjonene.