•  

Innbyggingstermostat med hode- og hånddusj

Product recommendations

Praktiske opplysninger
Allsidig – med kombinasjonen av hode- og hånddusj får brukeren den komplette dusjnytelse.
Komfortabel – GROHE Aquadimmer er et grep som gjør det mulig å styre hånddusj eller badekarinnløp direkte og samtidig regulerer vannmengden.
Sikker – ikke minst for husholdninger med barn anbefaler vi å bruke termostatarmaturer som sørger for at innstilt temperatur holdes konstant og dermed beskytter mot brannskader.

Råd for installasjon
Rapido T innbyggingstermostat er utstyrt med den nyeste teknologien fra GROHE og leverer mer enn 50 l/min ved 3 bar.

Gjennomstrømningsmengde
For å sikre feilfri funksjon kreves minst 7 l blandet vann per minutt for dusjen. Det dynamiske inngangstrykket bør være minst 1 bar før termostatarmaturen.

Generelle råd for installasjon
Sørg for at vannmengden og -trykket er tilpasset rørdimensjonene.