•  

Servant med 3-hulls servantarmatur

Product recommendations

Praktiske opplysninger
Komfortabel – grepene (kan dreies 180 grader) er utstyrt med GROHE Carbodur®-teknologi og muliggjør lett og nøyaktig styring av servantarmaturer. Vedlikeholdsfri gjennom hele levetiden.

Råd for installasjon
Tilførselsrørene bør rengjøres grundig for å unngå skader på armaturen.
Monter avløpssettet (28915), og tett avløpet.
Koble de to innbyggingsventilene til vannforsyningen. Åpne kaldt- og varmtvannstilførselen, og kontroller at tilkoblingene er tette.

Gjennomstrømningsmengde
Bruk i kombinasjon med lavtrykksvarmtvannsberedere er ikke mulig!

Forutsetninger for at denne servantløsningen skal fungere feilfritt:
  • dynamisk trykk på minst 0,5 bar
  • anbefalt dynamisk trykk 1-5 bar
  • maks. tillatt driftstrykk 10 bar
  • testtrykk 16 bar

Monter trykkreduksjonsventil hvis det statiske trykket er over 5 bar.

Unngå store trykkforskjeller på tilførselsledningene for varmt- og kaldtvann.
  • Gjennomstrømning ved dynamisk trykk på 3 bar: ca. 13,5 l/min
  • Varmtvannstilførsel maks. 80 °C
  • Anbefalt maksimumstemperatur (for energisparing): 60 °C