•  

Innbyggingstermostat med dusjsett

Product recommendations

Praktiske opplysninger
Komfortabel – GROHE innbyggingstermostat Rapido T er utstyrt med GROHE TurboStat®-teknologi, som muliggjør enkel og nøyaktig temperaturinnstilling og er vedlikeholdsfri under hele levetiden.
Sikker – ikke minst for husholdninger med barn anbefaler vi å bruke termostatarmaturer som sørger for at innstilt temperatur holdes kontinuerlig og dermed beskytter mot brannskader.

Råd for installasjon
Med den nyeste teknologien fra GROHE leverer Rapido T innbyggingstermostat mer enn 50 l/min ved 3 bar. Overhold anbefalt monteringshøyde for dusjstangen iht tabell.

Gjennomstrømningsmengde
For å sikre feilfri funksjon krever denne dusjløsningen:
• anbefalt inngangstrykk på 2,2 bar foran termostatarmaturen
• 7 l/min for hånddusjen

Generelle råd for installasjon
Sørg for at vannmengden og -trykket er tilpasset rørdimensjonene.