•  

Dobbel servant med armatur og tilbehør

Product recommendations

Praktiske opplysninger
Komfortabel – keramikkpatronen med GROHE SilkMove®-teknologi sikrer en svært smidig betjening med spesielt stor betjeningsvinkel for grepet. Denne teknikken sørger for enkel og nøyaktig innstilling og vedlikeholdsvennlig komfort under hele levetiden.
Sparsom – innstillingsmulighetene for gjennomstrømningsmengde og temperatur (eventuelt med temperaturbegrensning) gjør det mulig å redusere vannforbruket med opptil 50 %.
Sikker – temperaturinnstilling: Temperaturbegrenseren gjør det mulig å unngå brannskader, fremfor alt for barn.

Råd for installasjon
Tilførselsrørene bør rengjøres grundig for å unngå skader på armaturen.
Monter avløpssettet (28915), og tett avløpet.
Koble de to innbyggingsventilene til vannforsyningen. Åpne kaldt- og varmtvannstilførselen, og kontroller at tilkoblingene er tette.

Gjennomstrømningsmengde
Bruk i kombinasjon med lavtrykks-gjennomstrømningsberedere er ikke mulig!

Forutsetninger for feilfri funksjon:
  • dynamisk trykk på minst 0,5 bar
  • anbefalt dynamisk trykk 1-5 bar
  • maks. tillatt driftstrykk 10 bar
  • testtrykk 16 bar

Monter trykkreduksjonsventil hvis det statiske trykket er over 5 bar.

Unngå store trykkforskjeller på tilførselsledningene for varmt- og kaldtvann.
  • Gjennomstrømning ved dynamisk trykk på 3 bar: ca. 13,5 l/min
  • Varmtvannstilførsel maks. 80 °C
  • Anbefalt maksimumstemperatur (for energisparing): 60 °C