•  

Installasjonssystem for toalett, bidéarmatur

Product recommendations

Råd for installasjon


Monteringshøyden for toalettsetet bør være 40 cm.

Gjennomstrømningsmengde


En bidéarmatur kan ikke brukes i kombinasjon med lavtrykks-gjennomstrømingsberedere.

Forutsetninger for at denne toalettløsningen skal fungere feilfritt:
• dynamisk trykk på minst 0,5 bar
• anbefalt dynamisk trykk 1-5 bar
• maks. tillatt driftstrykk 10 bar
• testtrykk 16 bar

Monter en trykkreduksjonsventil hvis det statiske trykket er over 5 bar.

Unngå store trykkforskjeller på tilførselsledningene for varmt- og kaldtvann.
• Gjennomstrømning ved dynamisk trykk på 3 bar: ca. 10 l/min
• Varmtvannstilførsel maks. 80 °C
• Anbefalt maksimumstemperatur (for energisparing): 60°C

Generelle råd for installasjon
Sørg for at vannmengden og -trykket er tilpasset rørdimensjonene.