•  

Batteri for montering på vegg

Product recommendations

Praktiske opplysninger
Komfortabel – keramikkpatronen med GROHE SilkMove®-teknologi sikrer en svært smidig betjening med spesielt stor betjeningsvinkel for grepet. Denne teknikken sørger for enkel og nøyaktig innstilling og komfort som er vedlikeholdsvennlig under hele levetiden.
Praktisk – med omkoblingen veksler du enkelt mellom hånddusj og badekarfylling fra veggkranen.
For å unngå ubehagelige overraskelser skifter omkoblingen automatisk til badekarfylling etter at vannstrømmen er slått av. Sikker – temperaturinnstilling: Temperaturbegrenseren gjør det mulig å unngå brannskader, spesielt for barn.

Råd for installasjon
Hånddusjholderen har regulerbar monteringshøyde, og det er dermed mulig å velge hvor langt inn i badekaret dusjslangen skal rekke.
For å unngå at drikkevann renner tilbake i ledningsnettet (se EN 1717) må en godkjent sikkerhetsanordning ettermonteres ved montering av en hånddusj i kombinasjon med et badekar. En slik sikkerhetsanordning finnes i GROHEs tilbehørsprogram – produktnr. 29 007 000.

Gjennomstrømningsmengde
For å sikre feilfri funksjon kreves minst 7 liter blandet vann i minuttet til dusjen. Det dynamiske inngangstrykket bør være minst 1 bar før termostatarmaturen. Større gjennomstrømningsmengde anbefales for raskere fylling av badekaret.

Generelle råd for installasjon
Sørg for at vannmengden og -trykket er tilpasset rørdimensjonene.