•  

Batteri med dusjsett for montering på vegg

Product recommendations

Praktiske opplysninger
Sikker – innstilling av temperaturen: Temperaturbegrenseren gir god beskyttelse mot brannskader, spesielt for barn.

Råd for installasjon
Overhold anbefalt monteringshøyde for dusjstangen iht tabell.

Gjennomstrømningsmengde
For å sikre feilfri funksjon kreves minst 7 l blandet vann per minutt for dusjen. Det dynamiske inngangstrykket for armaturen bør være minst 1 bar.

Generelle råd for installasjon
Sørg for at vannmengden og -trykket er tilpasset rørdimensjonene.