•  

Forutseende og bærekraftig produksjon

Alle GROHE produksjonssanlegg i verden arbeider etter strenge standarder for miljøledelse samt helse og sikkerhet

Bærekraft har mange aspekter for et internasjonalt selskap som GROHE, og energieffektiv produksjon er en av dem. Med operasjon av tre produksjonsanlegg i Tyskland og tre i utlandet er Grohe AG forpliktet til å produsere sine produkter så bærekraftig som mulig mens man samtidig tar økonomiske aspekter til betraktning. Som en del av dette arbeidet forbedrer GROHE alle arbeidssekvenser og produksjonsprosesser kontinuerlig for å møte alle helse-, miljø- og sikkerhetskrav til enhver tid.

Å være en verdensledende produsent av sanitærutstyr, fungerer GROHE som en rollemodell for hele bransjen og gir en pro-aktiv tilnærming til dagens økologiske, økonomiske og sosiale utfordringer. Alle GROHEs produksjonssteder rundt om i verden er underlagt sentralt utstedte organisatoriske retningslinjer og prosedyrer på miljøledelse samt helse og sikkerhet. Lokal overholdelse har høy prioritet og blir bekreftet gjennom regelmessige interne og eksterne HMS (helse, miljø, sikkerhet) revisjoner. Alle sentrale enheter og produksjonssteder i Europa er sertifisert til ISO 14001, den ledende internasjonale standarden for miljøstyring, siden 2003; den thailandske fabrikken i Klaeng fulgte etter i 2004. Organisasjonens kvalitetssystem er sertifisert i henhold til ISO 9001 siden 1992. I november 2011 ble alle GROHE produksjonssteder i Tyskland, Portugal og Thailand sertifisert til OHSAS 18001:2007, verdens ledende standard for helse og sikkerhet styringssystemer.

Pågående miljøtiltak

På produkssjonssiden er det miljømessige fokuset på energi- og ressurseffektivitet, å unngå avfall og høy gjenvinningsrate, lavt vannforbruk og klimavern. Allerede tilbake i 2007 begynte GROHE å beregne sine karbonutslipp. Denne satsningen dekket i utgangspunktet alle produksjonssteder, men ble utvidet til logistikkprosesser i 2010; i 2011 begynte GROHE å beregne karbon- fotavtrykk av sine verdensomspennende distribusjonsselskaper også.

I mange år har GROHE Group lykkes i å øke sin resirkuleringsrate. Dette gjelder særlig for de store produksjonsanleggene. Skrap produsert i støpeprosessen til kranene er nesten helt gjenbrukt eller smeltet om og resirkulert internt. Nesten alt skrap, stålspon, og stigerør kan bli smeltet om og resirkulert inn i prosessen umiddelbart. Plastmateriale som oppstår som avfall i støpeprosessen blir vanligvis delt opp i granuler og mates tilbake i den samme maskinen.

Anskaffelsesenheter ved GROHE legger stor vekt på bærekraft. Deres innsats sentrerer på GROHE Supplier Code of Conduct samt en rekke leverandørvurderinger og revisjonsordninger, støttet opp av forpliktelsen til å bli signert av leverandører og tjenesteytere. Disse dokumentene pålegger leverandører å overholde GROHEs standarder for miljøvern, helse og sikkerhet.

Energi-og ressurseffektivitet er viktige funksjoner i GROHE produkter, ikke bare til daglig bruk, men også i produksjonen. Nye prosesser og teknologier vedtatt i hele organisasjonen har ført til betydelige reduksjoner i ressursbruken. Investeringer i økologi gir ofte økonomiske fordeler også. Det er tydelig ved for eksempel GROHE anlegget i Hemer hvor det årlige forbruket av gass er redusert med omtrent 20 prosent etter installasjon av varme rekreasjonssystemer, så vel som en ny avfettingsenhet. Samtidig har også det årlige strømforbruket blitt redusert med omlag 20 prosent gjennom installasjonen av et overordnet kompressor kontrollsystem samt gjennom modernisering av fabrikkens hallbelysning.

Kokillestøping forblir en vesentlig del av kranproduksjon og den energien som kreves for å smelte metaller er et viktig miljøhensyn. GROHE har senket energiintensiteten i denne prosessen betydelig gjennom effektiv spillvarme rekreasjon. GROHE har også iverksatt flere programmer for å redusere innholdet av messing i kraner, og som et resultat har vekten av et ettgreps servantarmatur blitt kuttet med 30 prosent.

Fokus på rent vann

Gitt at GROHE universet dreier seg om vann, spiller strengere forurensingstilsyn en svært viktig rolle på alle organisasjonsnivåer. Tysklands strenge begrensninger på avløpsvann og luftbårne forurensede stoffer anvendes også på de internasjonale produksjonsanleggene. Moderne og konsekvent overvåkning av teknologier tas i bruk for å utelukke risiko for vannforurensning gjennom nedkjølesystemer som brukes i produksjonsprosesser. På sin thailandske fabrikk i Klaeng har organisasjonen intallert et vannbasert behandlingsanlegg som renser avløpsvann ved hjelp av mikro-organismer som fyller anlegget. Kloakkjelleren ved GROHE fabrikken i Hemer har også blitt grundig modernisert. I tillegg fortsetter organisasjonen å gjennomføre alle nødvendige tiltak for å minimere alle miljøfarer. Alle produksjonsanlegg har beredskapsplaner på plass og holder jevnlig evakuerings- og brannøvelser. De ansatte er også trent til å hvordan svare på den eventualitet av et kjemisk utslipp.

Bærekraftig produksjon ved GROHE er understøttet av selskapets forpliktelse til å beskytte miljøet og ivareta de ansattes helse og sikkerhet.

Relaterte Linker