•  

GROHE Design-prosess

GROHE Ondus Veris

GROHE produkter og tjenester skal overraske og glede sine brukere gjennom hele produktets levetid.

Fallback

Mennesker

Godt design handler om å forstå mennesker. Det betyr å forstå brukernes behov, ønsker og forventninger til et produkt eller en tjeneste som de elsker å bruke. Hos GROHE starter all designaktivitet med spørsmålet: Hva er det folk trenger?

For å svare på dette, samler vi informasjon fra en mengde kilder som spenner fra forbruker fokusgrupper til utnyttelse av avanserte observasjonsteknikker. Denne kunnskapen gjør at vi kan avdekke så vel konkrete som skjulte behov hos våre kunder og er utgangspunktet for en strukturert designprosess.

 
Fallback

Trendanalyse

Vi investerer en betydelig mengde tid på å spore, identifisere og utforske trender. Vårt egen design team er ofte å se på de mest innflytelsesrike globale messer, utstillinger og arrangementer på tvers av alle områder av design, interiør og arkitektur. På denne måten ha våre designere muligheten til å holde seg à jour med dagens livsstilstrender og identifisere nye funn.

Løpende observasjon, analyse og utforskning av kulturelle referanser og deres kilder tillate oss å forutsi fremtidige trender i forbrukernes oppførsel.

Fallback

Konseptutvikling

Helt fra starten har "Kreative Workshops" latt design teamet sortere ideer og videreutvikle gode konsepter til geniale konsepter. Ideer dokumenteres og formidles innad i gruppen gjennom skisser og modeller. Denne plattformen for visualisering av samarbeid og diskusjon tillater ideene å utvikle seg før de kanaliseres videre i ønsket retning.

Konstruktiv design kritikk gis på viktige stadier gjennom hele varigheten av hvert prosjekt. Under en rekke felles diskusjoner blir styrker og svakheter vurdert, samt mulige forbedringer. Denne objektive prosessen sikrer at designet holder seg relevant.
Fallback

Evaluering

Konstruktiv design kritikk gis på viktige stadier gjennom hvert prosjekts varighet. Under en rekke felles diskusjoner blir styrker og svakheter vurdert, samt mulige forbedringer. Denne objektive prosessen sikrer at designet holder seg relevant.
 
Fallback

3D-Modellering

Virtuelle modeller blir laget ved hjelp av avanserte dataprogrammer og introduser funksjonelle komponenter i et produkt til design på et tidlig stadium. Dette gir et element av realisme til konseptet, forbedrer designkvalitet og reduserer produktutviklingens sykluser. Disse komplekse virtuelle flatene kan deretter brukes til å lage høykvalitets gjengivelser eller videresendes direkte til vår interne prototypavdeling for å skape konkrete modeller.


 
Fallback

Modellbygging

Design konseptet er best å evaluere i form av en modell i naturlig størrelse. Dette gjør at designets ergonomi og kvaliteten på flatene blir nøyaktig vurdert.

To typer modeller blir i utgangspunktet generert. Den innledende "myke" modellen - som ofte er laget av fast skumplast - brukes til rask evaluering av grunnleggende størrelser og proporsjoner. På dette stadiet blir designet omformet og foredlet for hånd for å utforske og forbedre den taktile kvaliteten. Den etterfølgende "harde" modellen har utseendet og nøyaktigheten til et ferdig produkt, og benyttes til en endelig evaluering før en prototype blir produsert.
Fallback

Produkt

Den siste fasen i prosessen munner ut i et produkt som fungerer perfekt og er både estetisk og ergonomisk behagelig. Resultatet er en perfekt balanse mellom teknologi, kvalitet og design.