•  

Indienen serviceverzoek

Onder plaatsingen in een zakelijke omgeving verstaat GROHE plaatsingen anders dan bij een consument. Voorbeelden van plaatsingen in een zakelijke omgeving betreffen plaatsingen op een camping, in een restaurant, bedrijfskantine, hotel of sauna, etc. Heeft u niet de juiste keuze gemaakt en betreft het een plaatsing bij een consument, klik dan hier.

Na verzending ontvangt u automatisch een email met ontvangstbevestiging van de melding. We verwerken de klacht door middel van een telefonisch advies, het toesturen van een onderdeel of het inzetten van een servicemonteur.

Voor onze dienstverlening hanteren wij de regels, zoals die gelden conform onze garantievoorwaarden. Dit betekent dat als het een productfout betreft en een servicemonteur wordt ingezet, er al dan niet, volgens deze voorwaarden kosten in rekening worden gebracht.

Met ingang van 1 januari 2017 zijn de voorwaarden qua voorrijkosten aangepast. Voor producten die na 01-01-2016 zijn aangeschaft, worden er na het verstrijken van het tweede jaar voorrijkosten in rekening gebracht. Voor producten die vóór 01-01-2016 zijn aangeschaft gelden de “oude voorwaarden” en worden er na het verstrijken van het eerste jaar voorrijkosten in rekening gebracht. Als het geen productfout betreft, worden de kosten van het bezoek, de arbeid en eventuele materialen aan de opdrachtgever doorberekend. De tarieven daarvoor zijn:

• Voorrijden: € 69,00 incl. BTW
• Arbeid : € 69,00 incl. BTW per uur. (te berekenen per 15 minuten)

Uw gegevens

Aanspreking
De opdrachtgever gaat akkoord met de garantievoorwaarden *

Serviceadres


Artikelinformatie

Product *
Laad productfoto (max. 5 MB - JPG, PNG, TIF, PDF, DOC)
Laad productfoto (max. 5 MB - JPG, PNG, TIF, PDF, DOC)
Laad productfoto (max. 5 MB - JPG, PNG, TIF, PDF, DOC)


Dit veld is verplicht *