•  

Indienen serviceverzoek


Beste Klant,

Op zondag 15 maart 2020 heeft de overheid nieuwe maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken. Bij GROHE vinden wij het belangrijk om deze maatregelen te handhaven om zo de gezondheid van onze klanten en medewerkers te beschermen en te waarborgen.

Daarom hebben wij per direct de volgende maatregelen getroffen:

• Monteursbezoeken worden voorlopig beperkt tot 1 januari a.s. Wij voeren gedurende die periode alleen nog productherstel met hoge urgentie uit.
In geval van hoge urgentie, verzoeken wij u vriendelijk om duidelijk in de aanvraag de onderbouwing van de urgentie te vermelden. Een medewerker neemt vervolgens dan contact met u op om de servicemelding door te nemen. Het opsturen van een onderdeel behoort tot de serviceopties.

• Wij verzoeken u vriendelijk om servicemeldingen waarbij een monteursbezoek is gewenst, zonder dat er sprake is van hoge urgentie, na 1 januari a.s. in te dienen.

Uiteraard doen wij ons uiterste best om gedurende deze periode onze dienstverlening op een zo’n hoog mogelijk niveau te handhaven.

Wij zijn voor al uw vragen gewoon telefonisch bereikbaar of via e-mail.

Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,
GROHE Nederland

SERVICEVERZOEK

Voor het snel en efficiënt melden van een klacht is een digitaal serviceformulier ontwikkeld. Daarmee kan en mag iedereen ons rechtstreeks benaderen voor een verzoek tot service. Na verzending ontvangt u automatisch een email met ontvangstbevestiging van de melding. We verwerken de klacht door middel van een telefonisch advies, het toesturen van een onderdeel of het inzetten van een servicemonteur.

Voor onze dienstverlening hanteren wij de regels, zoals die gelden conform onze garantievoorwaarden. Dit betekent dat als het een productfout betreft en een servicemonteur wordt ingezet, er al dan niet, volgens deze voorwaarden kosten in rekening worden gebracht.

Als het geen productfout betreft, worden de kosten van het bezoek, de arbeid en eventuele materialen aan de opdrachtgever doorberekend. De tarieven daarvoor zijn:

• Voorrijden: € 80,00 incl. BTW
• Arbeid : € 92,00 incl. BTW per uur. (te berekenen per 15 minuten)

** Voor een aantal producten geldt per 01-07-2013 een garantietermijn van 10 jaar. Deze artikelen vindt u hier. Zowel aankoop- als productiedatum van het betreffende product moeten na die datum liggen.

Uw gegevens

Aanspreking
De opdrachtgever gaat akkoord met de garantievoorwaarden *

Serviceadres


Artikelinformatie

Product *
Laad productfoto (max. 5 MB - JPG, PNG, TIF, PDF, DOC)
Laad productfoto (max. 5 MB - JPG, PNG, TIF, PDF, DOC)
Laad productfoto (max. 5 MB - JPG, PNG, TIF, PDF, DOC)


Dit veld is verplicht *