•  

Indienen serviceverzoek

Voor het snel en efficiënt melden van een klacht is een digitaal serviceformulier ontwikkeld. Daarmee kan en mag iedereen ons rechtstreeks benaderen voor een verzoek tot service. Na verzending ontvangt u automatisch een email met ontvangstbevestiging van de melding. We verwerken de klacht door middel van een telefonisch advies, het toesturen van een onderdeel of het inzetten van een servicemonteur.

Voor onze dienstverlening hanteren wij de regels, zoals die gelden conform onze garantievoorwaarden. Dit betekent dat als het een productfout betreft en een servicemonteur wordt ingezet, er al dan niet, volgens deze voorwaarden kosten in rekening worden gebracht.

Met ingang van 1 januari 2017 zijn de voorwaarden qua voorrijkosten aangepast. Voor producten die na 01-01-2016 zijn aangeschaft, worden er na het verstrijken van het tweede jaar voorrijkosten in rekening gebracht. Voor producten die vóór 01-01-2016 zijn aangeschaft gelden de “oude voorwaarden” en worden er na het verstrijken van het eerste jaar voorrijkosten in rekening gebracht. Als het geen productfout betreft, worden de kosten van het bezoek, de arbeid en eventuele materialen aan de opdrachtgever doorberekend. De tarieven daarvoor zijn:

• Voorrijden: € 69,00 incl. BTW
• Arbeid : € 69,00 incl. BTW per uur. (te berekenen per 15 minuten)

** Voor een aantal producten geldt per 01-07-2013 een garantietermijn van 10 jaar. Deze artikelen vindt u hier. Zowel aankoop- als productiedatum van het betreffende product moeten na die datum liggen.

Uw gegevens

Aanspreking
De opdrachtgever gaat akkoord met de garantievoorwaarden *

Serviceadres


Artikelinformatie

Product *
Laad productfoto (max. 5 MB - JPG, PNG, TIF, PDF, DOC)
Laad productfoto (max. 5 MB - JPG, PNG, TIF, PDF, DOC)
Laad productfoto (max. 5 MB - JPG, PNG, TIF, PDF, DOC)


Dit veld is verplicht *