•  

Indienen serviceverzoek

Voor onze dienstverlening hanteren wij de regels, zoals die gelden conform onze garantievoorwaarden. Dit betekent dat als het een productfout betreft en een servicemonteur wordt ingezet, er al dan niet, volgens deze voorwaarden kosten in rekening worden gebracht. Als het geen productfout betreft, worden de kosten van het bezoek, de arbeid en eventuele materialen aan de opdrachtgever doorberekend. De tarieven daarvoor zijn:
  • Voorrijden: € 80,00 incl. BTW
  • Arbeid : € 92,00 incl. BTW per uur. (te berekenen per 15 minuten)

** Voor een aantal producten geldt per 01-07-2013 een garantietermijn van 10 jaar. De lijst met artikelen vindt u in de PDF hieronder. Zowel aankoop- als productiedatum van het betreffende product moeten na die datum liggen.

Bent u opdrachtgever en wilt u een servicemelding doen voor een consument, maar bent u zelf niet de eindgebruiker? Gebruik dan onderstaand serviceformulier "Plaatsing bij consument".
Bent u opdrachtgever en wilt u een servicemelding doen voor een product dat is geplaatst in een zakelijke omgeving? Gebruik dan onderstaand serviceformulier "Plaatsing in zakelijke omgeving".