•  

GROHE Total Cost of Ownership

Zicht op een rendabele investering

Bij inkoop van producten wordt in eerste instantie gekeken naar de kosten van de aanschaf van het product. Maar vooral de kosten voor het gebruik van dit product gedurende de levenscyclus bepalen voor een groot deel of de investering economisch rendabel is of niet. Want na de aanschaf van het product volgen immers in de loop van het gebruik de kosten voor onderhoud, vervangen van onderdelen etc. TCO biedt een inzicht in de totale kosten wat kan leiden tot een aanzienlijke kostenbesparing.
TCO calculator

Wij hebben voor u een eenvoudige TCO calculator beschikbaar aan de hand waarvan wij voor u de kosten kunnen berekenen van een GROHE product gedurende zijn levensduur. Neem contact op met uw GROHE accountmanager Projecten of met het projectbureau te Zoetermeer.

In een persoonlijk gesprek zal de calculator (in PDF) dan samen met u worden ingevuld waardoor u een vrij nauwkeurig totaal kostenoverzicht krijgt gedurende de economische levensduur van het gebouw of installatie met de toe te passen GROHE producten .
Naam Datum Grootte
TCO_calculator.pdf TCO_calculator.pdf 2015-11-06 21.33 kB Download