•  

Garantie en tarieven 

Voor onze dienstverlening hanteren wij de regels, zoals die gelden conform onze garantievoorwaarden. Dit betekent dat als het een productfout betreft en een servicemonteur wordt ingezet, er al dan niet, volgens deze voorwaarden kosten in rekening worden gebracht. Met ingang van 1 januari 2017 zijn de voorwaarden qua voorrijkosten aangepast. Voor producten die na 01-01-2016 zijn aangeschaft, worden er na het verstrijken van het tweede jaar voorrijkosten in rekening gebracht. Voor producten die vóór 01-01-2016 zijn aangeschaft gelden de “oude voorwaarden” en worden er na het verstrijken van het eerste jaar voorrijkosten in rekening gebracht. Als het geen productfout betreft, worden de kosten van het bezoek, de arbeid en eventuele materialen aan de opdrachtgever doorberekend. De tarieven daarvoor zijn:

Voorrijden: € 80,00 incl. BTW
Arbeid: € 92,00 incl. BTW per uur (te berekenen per 15 minuten)