•  

Imprint

Grohe Adria d.o.o.
Štefanovecka 10
10000 Zagreb
Tel: +385 (1) 29 11 470
Fax: +385 (1) 29 10 962

E-mail: adria-hr@grohe.com


Rješavanje sporova na internetu
Europska komisija nudi platformu za rješavanje sporova na internetu, koja je dostupna na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. GROHE neće sudjelovati u postupku rješavanja sporova pred tijelom za arbitražu potrošača.