•  

Podžbukni termostat sa tuš ručicom

Product recommendations

Praktične informacije
Udobnost – GROHE Rapido T podžbukni termostat opremljen je sa GROHE TurboStat® tehnologijom. Ova mješalica omogućuje besprijekornu preciznost i udobnost.
Sigurnost - za ljude sa djecom, preporučujemo korištenje termostatske armature koja omogućuje konstantnu temperaturu vode, čime se smanjuje opasnost od opeklina.

Informacije o instalaciji
Proizveden po posljednjoj GROHE tehnologiji, GROHE Rapido T podžbukni termostat pruža količinu protoka od 50 litara u minuti pri tlaku od 3 bara.

Molimo obratite pozornost na preporučenu visinu instalacije tuš šipke prema prikazu u tablici.

Količina vode
Minimalni uvjeti za kvalitetno funkcioniranje ovog rješenja za tuš:
• Preporučeni tlak: 2.2 bara ispred termostatske armature
• 7 l/min za ručni tuš

Osnovni savjeti za instalaciju
Molimo provjerite da su količina i tlak vode prilagođeni veličini odljevnog kanala.