•  

Podžbukni termostat sa izljevom za kadu

Product recommendations

Praktične informacije
Udobnost – GROHE Aquadimmer je ručica koja omogućuje odabir između izljeva za kadu ili tuš ručice i istodobno kontrolira količinu protoka.
Sigurnost – prilagodba temperature sprječava mogućnost opeklina, posebno kod djece.

Informacije o instalaciji
Mijenjanjem visine držača ručnog tuša, sami određujete koliko će tuš crijevo duboko sezati u kadu.

Da biste spriječili povrat vode natrag u mrežu cijevi (vidi EN 1717), odobreni sigurnosni uređaj se mora postaviti prilikom instaliranja tuš ručice u kombinaciji s kadom. Takav uređaj je dostupan u liniji GROHE Dodaci – šifra artikla 29 007 000.

Količina vode
Da bi se osigurala funkcionalnost ovakvog rješenja za kadu, potrebno je minimalno 7l tople/hladne vode u minuti pridinamičkom tlaku od minimalno 1 bar prije ulaza u termostatsku mješalicu. Za brže punjenje kade, preporuča se veća količina protoka.

Osnovni savjeti za instalaciju
Molimo provjerite da su količina i tlak vode prilagođeni veličini odljevnog kanala.