•  

Instalacijski sustav za WC i za bide

Product recommendations

Informacije o instalaciji

Instalacijska visina WC školjke treba biti 40 cm.

Količina vode


Nije moguće koristiti mješalicu za bide sa niskotlačnim bojler.

Minimalni uvjeti za kvalitetno funkcioniranje ovog rješenja:
• min. 0,5 bara dinamički tlak
• preporučeni dinamički tlak 1-5 bara
• max. 10 bara radni tlak
• testni tlak 16 bara

Ako je statički tlak veći od 5 bara, ugradite reduktor tlaka.

Izbjegavajte velike razlike između tlakova tople i hladne vode.
• količina protoka pri dinamičkom tlaku od 3 bara: cca. 10 l/min
• dovod tople vode max.80 ° C
• preporuča se: (ušteda energije) 60 ° C

Osnovni savjeti za instalaciju
Molimo provjerite da su količina i tlak vode prilagođeni veličini odljevnog kanala.