•  

Nadžbukna mješalica za kadu

Product recommendations

Praktične informacije
Udobnost – keramička kartuša sa GROHE SilkMove® tehnologijom jamči jednostavno rukovanje ručicom sa ekstra velikim kutom zakretanja. S time se postiže preciznost i dugi vijek trajanja.
Praktičnost – prebacivač se koristi za prebacivanje između tuš ručice i izljeva za kadu.
Da se izbjegnu neugodna iznenađenja, prebacivač se automatski prebacuje na izljev za kadu kada se ugasi voda.
Sigurnost - podešavanje temperature: opcionalan limitator temperaturesprječava mogućnost opeklina, posebno kod djece.

Informacije o instalaciji
Mijenjanjem visine držača ručnog tuša, sami određujete koliko će tuš crijevo duboko sezati u kadu.

Da biste spriječili povrat vode natrag u mrežu cijevi (vidi EN 1717), odobreni sigurnosni uređaj se mora postaviti prilikom instaliranja tuš ručice u kombinaciji s kadom. Takav uređaj je dostupan u liniji GROHE Dodaci – šifra artikla 29 007 000.

Količina vode
Da bi se osigurala funkcionalnost ovakvog rješenja za kadu, potrebno je minimalno 7l tople/hladne vode u minuti pridinamičkom tlaku od minimalno 1 bar prije ulaza u termostatsku mješalicu. Za brže punjenje kade, preporuča se veća količina protoka.

Osnovni savjeti za instalaciju
Molimo provjerite da su količina i tlak vode prilagođeni veličini odljevnog kanala.