•  

Nadžbukna mješalica za tuš sa tuš ručicom

Product recommendations

Praktične informacije
Sigurnost - podešavanje temperature: opcionalan limitator temperaturesprječava mogućnost opeklina, posebno kod djece.

Informacije o instalaciji
Molimo obratite pozornost na preporučenu visinu instalacije tuševa prema prikazu u tablici.

Količina vode
Da bi se osigurala funkcionalnost ovakvog rješenja za kadu, potrebno je minimalno 7l tople/hladne vode u minuti pri dinamičkom tlaku od minimalno 1 bar prije ulaza u termostatsku mješalicu.

Osnovni savjeti za instalaciju
Molimo provjerite da su količina i tlak vode prilagođeni veličini odljevnog kanala.