•  
Πίσω στο Uniset
WCwash basinbidet

Uniset for bidet
 Uniset for bidet 38703000
Χρώμα (000)
Κωδικός 38703000

Product description


Uniset for bidet

steel frame, hot galvanized, with 4 fixing brackets
2 bidet fixing bolts
height adjustabel fitting and
outlet connections
HT-outlet bend Ø 50 mm
seal Ø 32 mm
2 variable fitting connections ½"
fixing material for bidet

Διαστασιολόγια

(000) Εμφάνιση

Ανάλυση σχεδίων/λίστα ανταλλακτικών

(000) Εμφάνιση

PDF Download

Τεχνικές πληροφορίες προϊόντος Λήψη