•  
Πίσω στο Uniset
WCwash basinbidet

Uniset for bidet
 Uniset for bidet 37578001
Χρώμα (001)
Κωδικός 37578001

Product description


Uniset for bidet

sound-insulating EPS module for
masonry-in with closed surface
rail adaptors for modular fixing
for single or series installation
wall rail with fixing accessories for
single installation
bidet fixing bolts
height adjustabel fitting and
outlet connections
HT-outlet bend Ø 50 mm
seal Ø 32 mm
2 variable fitting connections
fixing material for bidet
without support feet

Διαστασιολόγια

(001) Εμφάνιση

Ανάλυση σχεδίων/λίστα ανταλλακτικών

(001) Εμφάνιση

PDF Download

Τεχνικές πληροφορίες προϊόντος Λήψη