•  
Πίσω στο F-digital Deluxe
Spa EntertaimentSingle ShowerInstallation unitSP + PP Fittings + Showers

GROHE F-digital Deluxe

Rough-in set for docking station
GROHE F-digital Deluxe Rough-in set for docking station 36368000
Χρώμα (000)
Κωδικός 36368000

Product description

GROHE F-digital Deluxe
Rough-in set for docking station

for use with docking station/controller (36 365 000)
consisting of:
- 1 rough-in box
- 2 cable extensions (each 5 m supply voltage and data line)

Διαστασιολόγια

(000) Εμφάνιση

PDF Download

Τεχνικές πληροφορίες προϊόντος Λήψη