•  

Μακράς πνοής και βιώσιμη παραγωγή

Όλες οι εγκαταστάσεις παραγωγής του GROHE παγκοσμίως, δουλεύουν με αυστηρά πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας

Η βιωσιμότητα έχει πολλές όψεις για μια διεθνή εταιρεία, όπως ο GROHE, και η ενεργειακά αποδοτική παραγωγή είναι μία από αυτές. Με τρία εργοστάσια παραγωγής στη Γερμανία και τρία στο εξωτερικό, η Grohe AG δεσμεύεται να κατασκευάζει τα προϊόντα της όσο πιο βιώσιμα γίνεται, λαμβάνοντας επίσης υπόψη και την οικονομική πλευρά. Ως μέρος αυτής της προσπάθειας, ο GROHE βελτιώνει όλες τις μεθόδους εργασίας και διεργασίες παραγωγής σε συνεχή βάση, προκειμένου να πληρούν όλες τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας ανά πάσα στιγμή.

Όντας ένας παγκόσμιος κατασκευαστής ειδών κρουνοποιίας, ο GROHE λειτουργεί σαν πρότυπο για ολόκληρο τον κλάδο και προσεγγίζει ενεργητικά τις οικολογικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις του σήμερα. Όλες οι μονάδες παραγωγής GROHE σε όλο τον κόσμο ακολουθούν μία κεντρική οργανωτική γραμμή και συγκεκριμένες διαδικασίες για περιβαλλοντική διαχείριση, υγεία και ασφάλεια. Η συμμόρφωση στους εγχώριους κανονισμούς έχει υψηλή προτεραιότητα και επαληθεύεται μέσω τακτικών εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων σχετικά με το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια. Όλες οι κεντρικές μονάδες και μονάδες παραγωγής στην Ευρώπη έχουν πιστοποίηση ISO 14001, το κορυφαίο διεθνές πρότυπο για συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, από το 2003. Το εργοστάσιο της Ταϊλάνδης στο Klaeng ακολούθησε το 2004. Το σύστημα ποιότητας της εταιρείας διαχείρισης έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001 από το 1992. Τον Νοέμβριο του 2011, όλες οι μονάδες παραγωγής GROHE στη Γερμανία, την Πορτογαλία και την Ταϊλάνδη έλαβαν πιστοποίηση OHSAS 18001:2007, το ηγετικό πρότυπο για την επαγγελματική υγεία και τα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας.

Συνεχόμενες περιβαλλοντικές προσπάθειες

Από την πλευρά της παραγωγής, η εστίαση στο περιβάλλον βρίσκεται στην ενέργεια και την αποδοτικότητα των πόρων, στην αποφυγή αποβλήτων, στα υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης, στη χαμηλή κατανάλωση νερού και στην προστασία του κλίματος. Ήδη από το 2007 ο GROHE άρχισε να υπολογίζει τα κατάλοιπα άνθρακα που είχε. Η προσπάθεια αυτή κάλυπτε αρχικά όλους τους χώρους παραγωγής, αλλά επεκτάθηκε και σε άλλα σημεία από το 2010. Το 2011 ο GROHE άρχισε να υπολογίζει τα υπολείμματα άνθρακα των εταιρειών διανομής της σε όλο τον κόσμο.

Για πολλά χρόνια ο Όμιλος GROHE έχει αυξήσει επιτυχώς τα ποσοστά ανακύκλωσης. Αυτό ισχύει, ιδίως, στους διεθνείς χώρους παραγωγής. Τα απορρίμματα που παράγονται κατά τη διαδικασία παραγωγής μπαταριών επαναχρησιμοποιούνται σχεδόν ολοκληρωτικά ή λιώνονται και ανακυκλώνονται εσωτερικά. Σχεδόν όλα τα απορρίμματα, μεταλλικά θραύσματα, χοάνες και σωλήνες ανύψωσης μπορούν να λιώσουν και να ανακυκλωθούν στην παραγωγή άμεσα. Τα πλαστικά μέρη που εμφανίζονται ως απόβλητα κατά τη διαδικασία χύτευσης συνήθως διαλύονται σε κόκκους και επανατροφοδοτούν το ίδιο μηχάνημα.

Οι μονάδες προμηθειών στον GROHE έχουν μεγάλη σημασία για την βιωσιμότητα. Οι προσπάθειές τους επικεντρώνονται στον Κώδικα Συμπεριφοράς Προμηθευτή Grohe καθώς και σε μια ποικιλία συστημάτων προμηθευτών και ελέγχου, που υποστηρίζεται από τις δεσμεύσεις συμμόρφωσης που πρέπει να υπογραφούν από τους προμηθευτές και παροχείς υπηρεσιών. Αυτά τα έγγραφα υποχρεώνουν τους προμηθευτές να συμμορφωθούν με τα πρότυπα του GROHE για την προστασία του περιβάλλοντος, την υγιεινή και την ασφάλεια.

Η ενέργεια και η αποδοτικότητα των πόρων είναι σημαντικά χαρακτηριστικά των προϊόντων Grohe, όχι μόνο στην καθημερινή χρήση, αλλά και στο στάδιο της κατασκευής. Νέες διαδικασίες και τεχνολογίες που υιοθετήθηκαν σε ολόκληρη την εταιρεία έχουν οδηγήσει σε σημαντική μείωση της χρήσης πόρων. Οι επενδύσεις στην οικολογία προσφέρουν συχνά οικονομικά οφέλη. Αυτό είναι προφανές, για παράδειγμα, στο εργοστάσιο του Grohe στο Χέμερ, όπου η ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου έχει μειωθεί κατά περίπου 20% μετά την εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης θερμότητας, καθώς και μια νέα μονάδα καθαρισμού των γράσων. Παράλληλα, η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας έχει επίσης μειωθεί κατά περίπου 20%, με την εγκατάσταση ενός συνολικού συστήματος ελέγχου του συμπιεστή καθώς και μέσω του εκσυγχρονισμού του συστήματος φωτισμού του εργοστασίου.

Η διαδικασία χύτευσης υπό πίεση παραμένει ένα σημαντικό μέρος της παραγωγής μπαταριών και η ενέργεια που απαιτείται για την τήξη μετάλλων αποτελεί ένα σημαντικό περιβαλλοντικό ζήτημα. Ο GROHE μείωσε ουσιαστικά την ενεργειακή ένταση της διαδικασίας αυτής μέσω της αποτελεσματικής ανάκτησης της χαμένης θερμότητας GROHE έχει εφαρμόσει επίσης πολλά προγράμματα που στοχεύουν στη μείωση της περιεκτικότητας των μπαταριών σε χαλκό, και ως αποτέλεσμα, το βάρος μιας αναμεικτικής μπαταρίας νιπτήρα να έχει μειωθεί κατά 30 %.

Εστίαση στο καθαρό νερό

Δεδομένου ότι το σύμπαν του GROHE περιστρέφεται γύρω από το νερό, ο αυστηρός έλεγχος της ρύπανσης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας. Τα αυστηρά όρια της Γερμανίας σχετικά με τα αποχετευτικά λύματα και τους ατμοσφαιρικούς ρύπους εφαρμόζονται επίσης στους διεθνείς τόπους κατασκευής. Οι σύγχρονες και συνεπείς τεχνολογίες ελέγχου χρησιμοποιούνται για να αποκλείσουν τον κίνδυνο ρύπανσης του νερού από τα λιπαντικά ψύξης που χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες παρασκευής. Στο εργοστάσιο της Ταϊλάνδης στο Klaeng, η εταιρεία έχει εγκαταστήσει μία εγκατάσταση νερού με υδρόβια φυτά που καθαρίζει το βρώμικο νερό με χρήση μικροοργανισμών που βρίσκονται στα φυτά. Ο θάλαμος λυμάτων στο εργοστάσιο του Grohe στο Χέμερ έχει εκσυγχρονιστεί κι αυτό πλήρως. Επιπλέον, η εταιρεία συνεχίζει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ελαχιστοποίηση άλλων περιβαλλοντικών κινδύνων. Όλες οι μονάδες παραγωγής έχουν σχέδια έκτακτης ανάγκης και πραγματοποιούν τακτικές ασκήσεις εκκένωσης και πυρκαγιάς. Οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται επίσης για να αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο διαρροής χημικών.

Η βιώσιμη παραγωγή στον GROHE υποστηρίζεται από τη δέσμευση της εταιρείας για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.

Σχετικοί Σύνδεσμοι