•  
Πίσω στο Sinfonia
wash basinshowerbath tubbidetAccessory BathClassic Tap and Valve

Sinfonia

Crystal soap dish
Sinfonia Crystal soap dish 40046000
Χρώμα (000)
Κωδικός 40046000

Product description

Sinfonia
Crystal soap dish

Διαστασιολόγια

(000) Εμφάνιση