•  
Πίσω στο Σύστημα εγκατάστασης Rapid SL

Rapid SL

Rapid SL for WC
Rapid SL Rapid SL for WC 38585001
Χρώμα (001)
Κωδικός 38585001

Product description

Rapid SL
Rapid SL for WC

flush valve 6 - 9 l
for manual/electronic actuation
1.13 m installation height
for free-standing installation, for on-the-wall
installations or studded walls
steel frame with foil coating/hot
galvanized, self-supporting
for dry-cladding, completely pre-assembled
for single installation
lockable
height adjustable fitting connections
fixing material
TÜV approved
2 WC fixing bolts
distance of fixing bolts 180/230 mm
outlet bend ø 80 mm
depth adjustable
reducer Ø 80/100 mm
inlet and outlet connecting set
manual/electronic actuation
adjustable
low noise (group I acc. to
German Noise Specification)
(¾")
stop valve
4.5 - 9 l adjustable
P-IX 2835/l
DIN DVGW 466
flush bend
flow rate adjustment
without accessories for on-the-wall
installation

Διαστασιολόγια

(001) Εμφάνιση

Ανάλυση σχεδίων/λίστα ανταλλακτικών

(001) Εμφάνιση

PDF Download

Τεχνικές πληροφορίες προϊόντος Λήψη
Τεχνικές πληροφορίες προϊόντος Λήψη
Τεχνικές πληροφορίες προϊόντος Λήψη