•  
Πίσω στο Σύστημα εγκατάστασης Rapid SL

Rapid SL for bidet
 Rapid SL for bidet 38583000
Χρώμα (000)
Κωδικός 38583000

Product description


Rapid SL for bidet

powder coated steel frame, self-supporting
for free-standing installation, for on-the-wall
installations or studded walls
pre-assembled
height adjustable fitting connections
for single installation
quick adjustment, lockable
fixing material
TÜV approved
bidet fixing bolts
HT-outlet bend Ø 50 mm
seal Ø 32 mm
2 noise protected fitting connections ½"
fixing material for bidet
without accessories for on-the-wall
installation

Διαστασιολόγια

(000) Εμφάνιση

Ανάλυση σχεδίων/λίστα ανταλλακτικών

(000) Εμφάνιση

PDF Download

Τεχνικές πληροφορίες προϊόντος Λήψη