•  
Πίσω στο Σύστημα εγκατάστασης Rapid SL

Rapid SL for bidet
 Rapid SL for bidet 38581001
Χρώμα (001)
Κωδικός 38581001

Product description


Rapid SL for bidet

1.13 m installation height
powder coated steel frame, self-supporting
for free-standing installation, for on-the-wall
installations or studded walls
pre-assembled
height adjustable fitting connections
for single installation
quick adjustment, lockable
fixing material
TÜV approved
bidet fixing bolts
HT-outlet bend Ø 50 mm
seal Ø 32 mm
2 noise protected fitting connections ½"
fixing material for bidet
without accessories for on-the-wall
installation

Διαστασιολόγια

(001) Εμφάνιση

Ανάλυση σχεδίων/λίστα ανταλλακτικών

(001) Εμφάνιση

PDF Download

Τεχνικές πληροφορίες προϊόντος Λήψη
Τεχνικές πληροφορίες προϊόντος Λήψη
Τεχνικές πληροφορίες προϊόντος Λήψη